Medlemsbetingelser

(handelsbetingelser)

§1. Medlemskabet:
Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer mv. skal meddeles til Bernadotteskolens Idrætsforening hurtigst muligt. Det er medlemmets ansvar, at Bernadotteskolens Idrætsforening til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

§2. Fortrydelsesret:

Et medlem har 14 dages fortrydelsesret og gælder fra den dag årsabonnementet tegnes.

§3. Varighed:
Et medlemskab er bindende for et år og kan opsiges i henhold til § 6. Årsmedlemskabet ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Et nyt årsmedlemskab kan efterfølgende købes til den på tidspunktet gældende normalpris.

§4. Betaling:

Betaling for medlemskab er inklusiv den moms, som Bernadotteskolens idrætsforening betaler for medlemmets adgang til idrætsredskaber o. lign. Medlemmets adgang til at benytte sig af holdtræning, f.eks. Parkour, dans og streetfodbold er fritaget for moms.

§5. Prisændringer:
Der foretages ikke prisændringer i bindingsperioden. Tegnes medlemsskabet efter 1.december, gives en prisreduktion på 30% og 50% efter 1.februar.

§6. Opsigelse af medlemskab: Det er muligt at opsige pr. brev, eller e-mail til Bernadotteskolens idrætsforening (kontaktbif2005@gmail.dk) med oplysning om for- og efternavn, medlemsnummer samt en tilkendegivelse om at opsigelse ønskes. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse. Opsiges et årsmedlemskab før aftaleperiodens udløb, refunderes beløbet for de uudnyttede måneder ikke.
 

§7. Ændringer i hold m.v.
Bernadotteskolen forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold. Ændringer bekendtgøres på foreningens hjemmeside www.Bernadotteidræt.dk. Aflysning af hold kan ske som følge af at Bernadotteskolen gør krav på træningsfaciliterne eller grundet f.eks. sygdom blandt instruktørene.

§8. Helbredstilstand og personskade:
Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset om træning foregår på Bernadotteskolen eller i forbindelse med et arrangement udenfor skolens område (eks. udflugter, deltagelse i events, udendørs træning eller lignende events arrangeret af Bernadotteskolens idrætsforening). Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Bernadotteskolens idrætsforeninge. Bernadotteskolens idrætsforening tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges den til enhver tid gældende danske erstatningsret på området.
 

§9. Værdigenstande.
Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i omklædningsrummene. Bernadotteskolens idrætsforening bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade, ej heller ved tyveri på stedet.